اولین نمای ۳۶۰ درجه کروی از تهران
تصویر زیر به عنوان اولین عکس ۳۶۰ درجه کروی اراضی عباس آباد از فراز برج پرچم در اینستاگرام منتشر شده است.
اولین نمای 360 درجه کروی از تهران

اولین نمای ۳۶۰ درجه کروی از تهران

این خبر را به اشتراک بگذارید :