وی علاوه بر این دارای ارتباطات بسیارعمیقی با (سید محمد.خ) از چهره های برجسته اصلاحات داشته است بگونه ای که پس از ارتباط گیری عناصر موثر جریان انحرافی با رمال یاد شده نامبرده از وی گلایه کرده و نسبت به قطع همکاری انتقاد کرده است!
گفته می شود مشخص شده که رمال یاد شده دارای ارتباطاتی نیز با رژیم صهیونیستی بوده و قدرت شیطانی و تصرف خود را از طریق اهانت به قران و عدم اهتمام به فرائض دینی همچون نماز بدست آورده است.
گفته می شود فرد مزبور با توجه به تصرف شیطانی داشته بسیاری از پروژه های اقتصادی جریان انحرافی و مواردی که را که مستقیما با لیدر این جریان و نزدیکانش مربوط بوده  که نیاز به دستورات لازم داشته با قدرت وی منجر به پاراف می شده و نامبرده از این پروژه های کلان درصدهای نجومی دریافت می کرده است.گفتنی است رمال مذکور در دفتر لیدر جریان انحرافی دارای جایگاه و اتاقی خاص بوده که هیچ کس جز این دو و یکی – دو چهره مطمئن در این جریان حق ورود به آن را نداشتند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :