تیم حفاظت سید عبدالملک الحوثی /در تصویر زیر، محافظان مسلح سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن دیده می‌شوند.

تیم حفاظت سید عبدالملک الحوثی

تیم حفاظت سید عبدالملک الحوثی

این خبر را به اشتراک بگذارید :