به گزارش جهان، در این مراسم مذهبی که حاج سعید حدادیان به دعوت هیات امنای علی بن ابیطالب (ع)واقع در خیابان آذربایجان مشغول روضه خوانی بود، عده ای از افراد با تلاش برای سوئ استفاده و به تشنج کشاندن مراسم، با استفاده از گاز اشک آور ‌به برخی از افراد حاضر در مسجد حمله کردند.

بنابر گزارش خبرنگار فردا، یکی از افراد حاضر در مسجد هنگام مداحی حدادیان با بی احترامی به برخی شخصیت های کشوری، وی را بخاطر اظهاراتش درباره جریان انحرافی مورد خطاب و سرزنش قرار داد.

در این هنگام حدادیان، ضمن آرام کردن وی و کنترل فضای مراسم، ادامه مجلس را انجام و به پایان رساند.

اما در پایان مراسم عده ای که ظاهرا سازمان دهی شده بودند و تعداد آنها حدود ۸ نفر بود، با ایجاد تشنج چند دقیقه ای در مسجد، اقدام به استفاده از گاز اشک آور در مسجد نمودند.

توضیحات تکمیلی حاکی از این است که همزمانی این جریان با شروع توزیع نذری بین مردم که مشغول خروج از مسجد بوده اند باعث شد تا بازگشت آرامش بعد از دقایقی توسط انتظامات مراسم میسر شود و این عده نیز از بعد از دعای آخر مراسم از مسجد خارج شوند.

گفتنی است تلاش اطرافیان سعید حدادیان و سایر مردم حاضر در مراسم در آرامش بخشی به صحنه باعث شد تا پس از دقایقی همه حضار از مسجد خارج شوند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :