پیامک میلاد امام علی (ع) و روز پدر

علی امام من است و
منم غلام علی…

میلاد امام علی (ع)

میلاد امام علی (ع)

.

هَر دَم کِه زَنَم دَم زِ تُو دَردَم بِه سَر آید
دَر دَم هَمِه دَردَم رَوَد و خَندِه دَر آید

پَس دَم بِه دَم و دَر هَمِه دَم، اَز تو زَنَم دَم
تا آن دَمِ آخَر کِه دَم اَز سینِه بَر آید
روحی لک الفداء یا علی ابن ابی طالب

.

کار من نیست که بنشینم و املات کنم
شان تو نیست که در دفترم انشات کنم
عین توحید همین است که قبل از توبه
باید اول برسم با تو مناجات کنم
“سالی یک بار من عاشق نشوم می میرم”
سالی یک بار اجازه بده لیلات کنم
همه جا رفتم و دیدم که تو هستی همه جا
تو کجا نیستی ای ماه که پیدات کنم؟
پدر خاکی و ما بچه ی خاکی توایم
حق بده پس همه را خاک کف پات کنم
باتو ای پیر طریقت که سر راه منی
آن قدر معجزه دیدم که مسیحات کنم
از خدا خواسته ام هر چه که دارم بدهم
جای آن چشم بگیرم که تماشات کنم
تو همانی که خدا گفت: تو رب الارضی
سجده بر اشهد ان لایی الّات کنم
“مثل ما ماه پیمبر به خودت ماه بگو
اشهد انّ علیّاً ولی الله بگو”
علی اکبر لطیفیان

.

نماز بی ولایت حقه بازی است

اساس مسجدش بت خانه سازی است

چرا دشمن نمی خواهد بفهمد

وضوی بی ولایت آب بازی است

اختصاصی پرچم های سیاه شرق

این خبر را به اشتراک بگذارید :