اس ام اس واس ماس

این خونه واس ماس درب بزرگ خونه هم که میبینی واس ماس نتیجه پارک جلو خونه , هم واس ماس پنچری ماشین پارک شده شما جلو خونه , از ماس

.

این گروه قانون داره بند اول اساس نامه گروه چی چی میگه: . . . . . این گروه واس ماس یعنی این گروه و اعضاش ماس ماس …!

واس ماس

واس ماس

حالا باز انقد بگید واس ماس واس ماس تا خز بشه

.

.

.

.

.

.

.

خز شدن واس ماس

یعنی کلش واس ماس

.

از اولشم میدونستم رییس جمهور آمریکا طرفدار ماست

.اصلا اسمش روشه

او
با
ماس

ینی کلا . . . واس ماس . . .

.

یکی ام نیست بیاد زیر پستام بگه

این صاحب پست واس ماس . . .

یعنی کلش ماس ماس . . .

.

تبلیغات ماست به زودی . . .
.
.
.
.
این ماست واس ماس

یعنی ساختش از ماس

شیرش هم از گاو ماس

کارخونش هم از بابایی ماس

نوش جون شماو ماس

ماست واس ماس

.

توافق نامه ایران و ۱+۵

بند ۱ اساسنامه….

چی چی میگه؟؟؟!!

میگه ایران واس ماس… ینی کل ایران باس ماست…

.

آقایون…. داداشام….

این اس ام اس ها واس ماس  . . .

کلش واس ماس . . .

کپیشم واس ماس . . .

.

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :