همزمان با تیراندازی به لینکلن (لینکن)، در جای دیگر به «ویلیام سیوارد» وزیر خارجه او با چاقو حمله شده بود و او بر اثر ضربات چاقو مجروح گردیده بود. «سیوارد» بود که آلاسکا را برای آمریکا از دولت روسیه خریداری کرد.
پس از درگذشت لینکلن که دومین دور ریاست جمهوری خودرا آغاز کرده بود، معاون وی «اندرو جانسون» برجایش نشست.
بوث که به «پورت رویال» ویرجینیا (درغرب شهر واشنگتن و در دامنه کوه) فرار کرده بود ۱۳ روز بعد در درگیری با سواره نظام فدراسیون (اتحادیه) که در جستجوی او بود کشته شد و همدستش دستگیر گردید.

تصویر صحنه قتل در تئاتر


بوت قاتل لینکلن

آگهی یکصدهزار دلار جایزه برای دستگیری قاتل
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :