دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی

دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی

ما سینه زدیم بی صدا باریدند.

از هرچه که دم زدیم، آنها دیدند.

ما مدعیان صف اول بودیم.

از آخر مجلس شهدا را چیدند

.

ما قطره ای از زلال ملت هستیم

ما اهل صفا و با محبت هستیم

آقای عزیزمان ! خیالت راحت

ما همدل و هم زبان دولت هستیم

.

عقده و کِبر و حَسَد ما را به کار و کیش نیست
آنکه در دل کینه دارد همچو ما درویش نیست
همدلی کن شایَدَت فردا ترا در پیش نیست
مهربانی کن که این دنیا دو روزی بیش نیست

.

ما برای رهبر خود جان فشانی میکنیم

در ره فخر و صلابت جان نثاری میکنیم

طبق امر رهبری همراه دولت در وطن

با بصیرت همدلی و همزبانی می کنیم

اختصاصی : پرچم های سیاه

ادامه دارد

این خبر را به اشتراک بگذارید :