سید محمد جواد گرچه شاعری توانمند و خوش قریحه است اما او نیز مانند برادران دیگرش از اعضای فعال مقاومت اسلامی لبنان است. چند سالی است که ازدواج کرده و اولین فرزند پسر خود را به عشق پدرش ، «سید حسن» نامگذاری کرده است. به این ترتیب ، نواده ارشد سید حسن نصرالله ، در فرهنگ عربی دقیقا به این نام خوانده می شود: « سید حسن محمد جواد نصرالله».

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :