عضویت در لژ فراماسونری solomon

او در سال ۱۹۱۰با افتتاح سالن تئاتری در جورجیا به سینما علاقه مند شد و سپس با کمپانی لویس فلوریدا شروع به کار کرد.

او در نقشهای چاق بسیاری بازی کرده و در سال ۱۹۲۶به استخدام کمپانی هال در امد.

مشهور است که لورل هم بازی او مغز متفکر اثارش بوده و هاردی نصف حقوق لورل را دریافت می کرده است. شخصیت و روابط سینمایی انها در خلال ۲۷ فیلم کوتاه بین سالهای۱۹۲۹تا۱۹۶۷شکل گرفت.

خاکستر الیور هاردی را در Masonic Garden of Valhalla Memorial Park به خاک سپرده شد.

الیور هاردی در ۷ اگوست ۱۹۵۷ چشم از جهان فروبست
کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :