به گزارش فارس، خبرگزاری “ریانووستی ” امروز جمعه به نقل از شرکت “اتم استروی اکسپورت ” پیمانکار روسی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد سوخت‌گذاری مجدد در قلب راکتور این نیروگاه آغاز شده است.