بر اساس یکی از جدید ترین گزارش های منتشر شده در مطبوعات مصر، شیخ “عبدالعزیز بن باز” چهره سرشناس وهابیت عربستان سعودی و مفتی پیشین سعودی صادر کننده فتوای ترور “انور سادات” معرفی شده است.

در همین راستا و در پی انتشار این خبر، شیخ “عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ” مفتی اعظم عربستان سعودی و عضو کمیته فتوای این کشور، طی اظهاراتی این اتهام را رد کرده و گفت: شیخ بن باز نه تنها فتوای ترور “انور سادات” را صادر نکرد بلکه وی در طول عمر خود فتوای ترور هیچ مقام ارشد دیگری را صادر نکرده بود زیرا آنها “ولی امر مسلمین” هستند و صدور چنین فتوایی در حق آنان جایز نیست!

وی در ادامه افزود: شیخ بن باز پاک تر و سالم تر از آن بود که چنین فتوایی را صادر کند زیرا از عقاید ما این است که حکاممان “ولی امر مسلمین” هستند لذا قتل آنان و یا هرگونه فعالیت علیه آنها جایز نیست. هر کس ادعا کند که شیخ بن باز چنین فتوایی صادر کرده، آدم دروغ گویی است.

گفتنی است “عبود الزمر” از متهمان اصلی دست داشتن در ترور “انور سادات” که از رهبران سازمان جهاد مصر به شمار می رود، چند روز پیش طی اظهاراتی اعلام کرده بود که “بن باز” صادر کننده فتوای ترور “انور سادات” بوده است.

“الزمر” در پایان اظهارات خود افزود: اگر زمان به عقب برگردد به هیچ وجه دست به ترور “انور سادات” نخواهم زد.