در همین رابطه سایت های ضد انقلاب و منتسب به جریان سبز با سوء استفاده از فوت حاج میراسماعیل موسوی فوت نام برده را سیاسی کرده و برای تحقق اهداف خود از هواداران موسوی برای ایجاد شورش و آشوب دعوت به عمل آوردند.

در همین رابطه یکی از سایت های خبری نوشت:بعدازظهر چهارشنبه میرمحمود موسوی طی تماسی با میرحسین موسوی از برادر خود خواست تا فوت پدرشان را سیاسی نکنند و اجازه دهندمراسم بزرگ خاندان موسوی با عزت و صولت لازم برگزار شود.

در این میان میرمحمود موسوی از اینکه هواران میرحسین موسوی فوت پدرشان را دستاویزی برای تحقق اهداف سیاسی خود قرار داده اند به شدت ابراز نارضایتی کرده و از موسوی خواست از آنجایکه حاج میراسماعیل موسوی در خامنه از منزلت رفیعی برخوردار است اجازه ندهد فوت ایشان سیاسی شود.

این گزارش حاکی از آن است که خواهر میرحسین موسوی از ورود زهرا رهنورد به خانه مرحوم حاج میراسماعیل موسوی جلوگیری کرده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :