عبد الله عمر گفته: (پدرم) عمر بن الخطاب سوره بقره را در مدت دوازه سال یاد گرفت، وقتی موفق شد، چندین شتر به شکرانه آن ذبح کرد!طبیعى است که چنین شخصى با چنین استعداد و حافظه‌اى نمى‌تواند جانشین کسى باشد که قبل از آوردن جبرئیل آیات قرآن را مى‌خوانده و دانش اولین و آخرین را خداوند به او داده است.

پی نوشت:

(۱) البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی ابوبکر (متوفای۴۵۸هـ) شعب الإیمان، ج۲، ص۱۹۵۴، تحقیق: محمد السعید بسیونی زغلول، ناشر: دار الکتب العلمیه – بیروت، الطبعه: الأولى، ۱۴۱۰هـ؛/الأنصاری القرطبی، ابوعبد الله محمد بن أحمد (متوفای۶۷۱هـ)، الجامع لأحکام القرآن، ج۱، ص۴۰، ناشر: دار الشعب – القاهره؛/ابن عساکر الدمشقی الشافعی، أبی القاسم علی بن الحسن إبن هبه الله بن عبد الله،(متوفای۵۷۱هـ)، تاریخ مدینه دمشق وذکر فضلها وتسمیه من حلها من الأماثل، ج۴۴، ص۲۸۶، تحقیق: محب الدین أبی سعید عمر بن غرامه العمری، ناشر: دار الفکر – بیروت – ۱۹۹۵؛/الذهبی الشافعی، شمس الدین ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفای ۷۴۸ هـ)، تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، ج۳، ص۲۶۷، تحقیق د. عمر عبد السلام تدمرى، ناشر: دار الکتاب العربی – لبنان/ بیروت، الطبعه: الأولى، ۱۴۰۷هـ – ۱۹۸۷م؛/السیوطی، جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبی بکر (متوفای۹۱۱هـ)، تنویر الحوالک شرح موطأ مالک، ج۱، ص۱۶۲، ناشر: المکتبه التجاریه الکبرى ـ مصر، ۱۳۸۹هـ ـ ۱۹۶۹م؛/السیوطی، جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبی بکر (متوفای۹۱۱هـ)، الدر المنثور، ج۱، ص۵۴، ناشر: دار الفکر – بیروت – ۱۹۹۳؛/الزرقانی، محمد بن عبد الباقی بن یوسف (متوفای۱۱۲۲هـ) شرح الزرقانی علی موطأ الإمام مالک، ج۲، ص۲۷، ناشر: دار الکتب العلمیه – بیروت، الطبعه: الأولى، ۱۴۱۱هـ؛/الکتانی، عبد الحی بن عبد الکبیر (متوفای۱۳۸۳هـ)، نظام الحکومه النبویه المسمی التراتیب الإدرایه، ج۲، ص۲۸۰، ناشر: دار الکتاب العربی – بیروت.