عکس زیر مربوط به ۱۴ سالگی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان است.
محمدجواد ظریف

محمدجواد ظریف

این خبر را به اشتراک بگذارید :