از فاو و فرات و فکه یادی باید

در جبهه ی جنگ نرم جهادی باید

در راه گذشتن ز حصار تحریم

این بار جهاد اقتصادی باید

پیامک جهاد اقتصادی– اس ام اس جهاد اقتصادی

از نسل علی، امام و هادی داریم

هر سال نشانه و نمادی داریم

فرموده ولی امرمان خامنه ایی

امسال جهاد اقتصادی داریم

/////////////////////////////////

از لطف خدا به دل نمادی داریم

بر دفع بدی چراغ و هادی داریم

در سال جهاد اقتصادی گوییم

عشق است که رهبری جهادی داریم

///////////////////////////////////////

/رزمنده و در صف جهادیم امسال

نابودگر ظلم و فسادیم امسال

از امر امام مسلمین خامنه ایی

مامور جهاد اقتصادیم امسال

/////////////////////////////////////////////////

ما در تن خود روح جهادی داریم

روحیه احمدی نژادی داریم

امسال به امر حضرت خامنه ایی

تکلیف جهاد اقتصادی داریم

//////////////////////////////////////////////

حقا که دلم نوید شادی داده

انگیزه اردوی جهادی داده

امروز امیر جبهه ی خوبی ها

فرمان جهاد اقتصادی داده

کلیدواژه ها : ,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :