زیباکلام با متهم کردن محمدباقر قالیباف به ظاهرسازی عنوان کرد: رضاشاه ظاهرسازی نمی‌کرد و دانشگاه تهران و راه‌آهن را برای ظاهرسازی نساخت؛ قالیباف خیلی کارها را برای حفظ ظاهر می‌کند.
به گزارش مشرق، “صادق زیباکلام” در گفتگو با هفته‌نامه “صدا” نظرات خود را پیرامون شخصیت رضاشاه عنوان کرد.

زیباکلام در بخشی از این گفت و گو با متهم کردن محمدباقر قالیباف به ظاهرسازی عنوان کرد: رضاشاه ظاهرسازی نمی‌کرد و دانشگاه تهران و راه‌آهن را برای ظاهرسازی نساخت؛ قالیباف خیلی کارها را برای حفظ ظاهر می‌کند.

او سپس به اتهام زنی علیه احمدی نژاد پرداخته و گفته است:  احمدی‌نژاد تفاوت چندانی با رضاشاه ندارد فقط نماز می‌خواند.

وی در ادامه توهین‌ها و اتهام زنی های خود تاکید کرد: قالیباف یادآور قلدری رضاشاه است.

زیباکلام در انتها گفت: تصویر رضاشاه باید منصفانه ترسیم شود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :