مغردون: أین المتضامنون مع شارلی ایبدو من مجزره تشابل هیل؟

مغردون: مجزره تشابل هیل کشفت نفاق الاعلام الغربی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :