لازم به ذکر است این روحانی افغانی تبار افراطی، طی چند سال اخیر از طریق سخنرانی و برنامه های افراطی خود موجب تفرقه میان مسلمانان شده بود.
به گزارش شیعه آنلاین، «حسن اللهیاری» روحانی افراطی افغانی تبار با انتشار مطلبی در سایت خود، اعلام کرد که بدلیل نداشتن پول برای تأمین هزینه های این شبکه، پخش آن متوقف شد.

38434_Y8DFCKKP_file
لازم به ذکر است این روحانی افغانی تبار افراطی، طی چند سال اخیر از طریق سخنرانی و برنامه های افراطی خود موجب تفرقه میان مسلمانان شده بود.
شایان ذکر است، این روحانی افراطی پیش از این مدعی ارتباط با برخی از مراجع تقلید از جمله حضرت آیات عظام محقق کابلی و وحیدخراسانی را کرده بود اما دفاتر از مراجع بزرگوار انتساب وی به دفاترشان را تکذیب کرده بودند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :