به گزارش فارس به نقل از شبکه پرس‌تی‌وی، ” “ویلیام گورتنی ” از مقامات بلندپایه ستاد مشترک ارتش آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی گفت که حدود ۱۱۲ موشک کروز به سوی لیبی شلیک شده است.