پاسخ:
آینده روشن در حکومت امام زمان(عج):خ ۱۵۰/۶-۱۰ ص ۲۷۶-۲۷۴ از ترجمه مرحوم دشتی.
و اخذوا یمیناً و شمالاً طعناً فی مسالک الغی……خ ۱۳۸/۱ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
یعطف الهوی علی الهدی……اصول گرایی امام زمان(عج): خ ۱۳۸/۱ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
اشاره به ظهور امام زمان(عج): غریب کلام ۱ ص ۶۸۶ ترجمه مرحوم دشتی فاذا کان ذلک ضرب ……قزع الخریف
امام زمان (عج) واستقرار حکومت عدل اسلامی: خ ۱۳۸/۳ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان (عج) و اصالت دادن به قرآن:خ ۱۳۸/۱ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان (عج) و امیدواری به آینده: خ ۱۵۰/۳ص ۲۷۶-۲۷۴ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان(عج) و دستیابی به سرمایههای مخفی زمین: خ ۱۳۸/۳ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان(عج) و زنده کردن اسلام: خ ۱۸۲/۲۳،۲۴ص ۳۴۸ از ترجمه مرحوم دشتی قد لبس للحکمه جنتها واخذها لجمیع ادبها…..
امام زمان (عج) و زندهکردن قرآن و سنت فراموش شده پیامبر(ص): خ ۱۳۸/۳ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان(عج) و فتح کشورها و شکست قدرتها: خ ۱۳۸/۳ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان(عج) و قرآن: خ ۱۳۸/۱ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان(عج) و مجازات فاسدان: خ ۱۳۸/۳ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
امام زمان وهدایت الهی: خ ۱۳۸/۱ص ۲۵۶ از ترجمه مرحوم دشتی
تدوام امامت تا ظهور امام زمان(ع): خ ۱۰۰/۶ص۱۸۶ از ترجمه مرحوم دشتی
حکومت امام زمان(عج): غریب الکلام -۱ ص ۶۸۶فاذا کان ذلک ضرب یعسوب الدین بذنبه…. قزع الخریف
خبر از غیبت امام زمان(ع): خ ۱۵۰/۴ص ۲۷۴ از ترجمه مرحوم دشتی
دوران پیروزی امام زمان(ع): حکمت ۲۰۹ ص ۶۷۲ ترجمه مرحوم دشتی، لتعطفن الدنیا علیا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها
روش حکومتی امام زمان (ع): خ ۱۵۰/۱ص۲۷۴ از ترجمه مرحوم دشتی واخذوا یمینا و شمالا…
روش زندگی در دوران غیبت امام زمان(ع): خ ۲۰۰/۵ص ۱۶۸ از ترجمه مرحوم دشتی
ویژگیهای حکومت امام زمان(عج): خ ۱۳۸/۱یعطف الهوی علی الهدی……..و یحیی میت الکتاب والسفه
ویژگیهای قیام و حکومت امام زمان (ع): (خ ۱۵۰/۴،۵ – خ ۱۰۰/۴)خ ۱۵۰/۴و۵:
الا و ان من ادرکها منا یسری فیها سراج منیر و یحذو فیها علی مثال الصالحین….
و یغبقون کاس الحکمه بعد الصبوح! خ ۱۰۰/۴…. فلبثتم بعده ما شاءالله حتی یطلعالله لکم من یجمعکم و یضم نشرکم…..
الا ان مثل آل محمد (ص) کمثل نجوم السماء اذا خوی نجم طلع نجم فکانکم قد تکاملت منالله فیکم
الصنایع و اراکم ماکنتم تأملون. (نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی ص ۱۸۶)
برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به ترجمه نهج البلاغه از مرحوم دشتی ص ۷۷۸-۷۷۷
آنچه که بیان شد مجموعاً در خطبههای ۱۰۰ – ۱۳۸ – ۱۵۰- ۱۸۲ و حکمت ۲۰۹ و غریب کلام ۱ بیان شده است و قابل دستیابی است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :