آرژانتین تا قبل از دهه ۱۹۹۰ کشوری با رشد بالا و در نزدیکی کشورهای جهان اول به حساب می آمد، اما با روی کار آمدن «کارلوس مِنِم» اوضاع این کشور متحول شد. منم آرژانتین را بر مبنای سیاست های صندوق بین المللی پول اداره کرد و راهکارهای نئولیبرالی عمده ای مانند کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های دولتی را در دستور کار قرار داد. این سیاست ها اگرچه مورد تایید واشنگتن و صندوق بین المللی پول بود اما در عمل آرژانتین را به فقر گسترده و بیکاری بی سابقه ای کشاند و فاجعه ای عمیق در این کشور رقم زد.
مستند the take ساخته مشترک «نائومی کلاین» و «آوی لوییس»، فیلمی است درباره یکی از پیامد های این سیاست گذاری نئولیبرالی در آرژانتین که در جریان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می گذرد. فیلم به ماجرای مقاومت کارگران یک کارخانه بزرگ تعطیل شده در آرژانتین به نام زنون می پردازد و تلاش های مجدانه آنها و خانواده هایشان برای بازپس گیری کار و مشارکتی کردن مالکیت کارخانه را نشان می دهد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :