به گزارش مشرق، قاچاق بین المللی زنان، دختران و حتی پسران، یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشر در عصر کنونی است. قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، بزرگترین صنعت غیرقانونی در جهان است. سازمان ملل تخمین زده است که قاچاق انسان سالانه ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برای قاچاقچیان سود دارد.
تجاوز به عنف زنان از مصادیق بارز جنایت و خشونت علیه زنان است که در برخی از گزارش های سالانه مجامع بین المللی منعکس شده و این گزارش ها حاکی از اعمال خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنها در کشور های اروپایی و آمریکاست.