مراحل روشنفکری در اروپا:

۱- تحصیلات عالیه
۲- مدارک معتبر
۳- مطالعات گسترده
۴- اطلاعات عمومی بسیار بالا
۵- جامعه شناسی
۶- نوشتن کتاب
۷- نوشتن مقاله
۸- نظریه های تایید شده
۹- سفر به نقاط مختلف دنیا
۱۰- شخصیت و انسانیت بالا
۱۱- احترام به تمامی مذاهب و عقاید
و…

مراحل روشنفکری در ایران:

۰- کشیدن سیگار و خوردن قهوه
۱- قهر کردن با ننه
۲- مخالفت با دین و مذهب
۳- خواندن جملاتی چند از نیچه و میچه
۴- حمایت از اون مرد آمریکاییه که با بزغاله یک چشم ازدواج کرده
۵- درک کردن تمام چرت و پرت گویان دنیا
۶- طلاق گرفتن
۷- موزیک خارجی گوش کردن

این خبر را به اشتراک بگذارید :