قوات سعودیه تکرر اقتحام العوامیه غداه مسیره نددت بقتلها مدنیین

مسیره ضخمه نددت بمجزره قوات الامن السعودیه فی القطیف

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :