پاسخ ایت الله سید صادق شیرازی :
 
 عناد وخودخواهى شیطان او را از توبه بازداشت، به دلیل این که وقتى خدا به فرشتگان فرمان داد تا براى آدم سجده کنند، او به جاى فرمان برى نافرمانى کرده و براى خلاف خود متکبّرانه دست به بهانه جوئى زد، او آفرینش خود را با آفرینش آدم مقایسه کرد و گفت:
 
«مرا از آتش آفریدى و او را از گِل»
 
به نظرش آتش بر گِل شرافت داشت و خود را بزرگتر از آن دید که براى آدم سجده کند و سجده نکرد، با آن نافرمانى «از کافران شد» خدا به او فرمود: «تکبر کردى» از سجود «یا از برتران هستى»؟ ابلیس گفت:
 
«من از او بهترم»
 

 چون من از آتشم و او از خاک و آتش بر خاک شرافت دارد. وقتى خودخواهى، عناد، نافرمانى و اصرار شیطان بر عصیان بر ملا شد و حاضر به توبه نبود، خدا به او فرمود: «تو رانده شده اى» یعنى از رحمت من رانده شدى «و لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود».

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :