به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ساعتی قبل با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۹۴ را تقدیم پارلمان کرد.
سقف کل بودجه ۹۴ از سوی دولت ۸۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، البته برای سال آینده سقف بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. بر اساس این گزارش، طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴، مجموع بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۲۸۱۶۷۴۱۷۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه همین رقم در بودجه سال ۹۳ معادل ۲۱۲۱۷۶۲۷۲ میلیون ریال بوده است.

مقایسه بودجه دفاعی ۹۴ و ۹۳ (ارقام به میلیون ریال است)
نام دستگاه بودجه ۹۳ بودجه پیشنهادی ۹۴
وزارت دفاع ۲۰,۹۷۹,۳۲۰ ۲۶,۶۴۶,۲۶۶
ستاد مشترک ارتش ۵۲,۲۸۵,۵۸۴ ۵۳,۱۰۹,۰۶۵
ستاد مشترک سپاه ۱۱۵,۶۸۹,۴۴۵ ۱۷۴,۲۸۹,۲۷۳
بسیج-ارتش ۲۰میلیونی ۸,۵۲۲,۵۰۰ ۸,۸۵۹,۱۳۸
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ۱۴,۶۹۹,۴۲۳ ۱۸,۷۷۰,۴۲۸
مجموع ۲۱۲,۱۷۶,۲۷۲ ۲۸۱,۶۷۴,۱۷۰

بدین ترتیب، با مقایسه بودجه دفاعی کشور در سالهای ۹۳ و ۹۴، این نتیجه حاصل می‌شود که این رقم در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ در مجموع ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :