طیران الکیان الاسرائیلی یشن عدواناً جدیداً على سوریا ولا ضحایا

ارشیف – مطار دمشق الدولی

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :