به گزارش مانیتورینگ فارس، در پی زلزله شدید ساعتی قبل در ژاپن ۶ آتش سوزی در توکیو ایجاد شده و هم اکنون دود شدیدی بر آسمان شهر توکیو مشاهده می‌شود.