هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السّلام شعرى بسراید و بگرید مگر…
عقیق:قال الصّادق علیه السّلام :ما مِنْ اَحَدٍ قالَ فى الحُسَینِ شِعْراً فَبَکى وَ اَبکْى بِهِ اِلاّ اَوْجَبَ اللّهُ لَهُ الْجَنّهً وَ غَفَرَ لَهُ.
ترجمه :
امام صادق علیه السّلام به جعفربن عفان فرمود:
هیچ کس نیست که درباره حسین علیه السّلام شعرى بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند، بهشت را بر او واجب مى کند و او را مى آمرزد.
پی نوشت:
رجال شیخ طوسى ، ص ۲۸۹
منبع:باشگاه خبرنگاران

این خبر را به اشتراک بگذارید :