عبارتى که در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده گواه بر همین معناست، آن جا که فرمود: السلام على الجَریح المُرتَث عَمرو الجندُعى.
عقیق: عمرو بن عبدالله همدانى جندعى؛ بنى جندُع از همدانیان به شمار مى آمدند. عمرو جنادعى از جمله افرادى بود که قبل از آغاز جنگ در کربلا خدمت امام حسین (علیه السلام) شرفیاب شد و در کنار آن حضرت ماند.

در حدائق گفته است: وى در رکاب اباعبدالله (علیه السلام) مبارزه کرد و در اثر زخم کارى که از ناحیه سر بر او وارد شده بود، از اسب به زمین افتاد و هنوز رمقى در بدن داشت که مردان قبیله اش وى را از صحنه بیرون بردند و در اثر آن ضربت، یک سال تمام در بستر قرار داشت و سرانجام به شهادت رسید.

و عبارتى که در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده گواه بر همین معناست، آن جا که فرمود: السلام على الجَریح المُرتَث عَمرو الجندُعى.

منبع:باشگاه خبرنگاران

این خبر را به اشتراک بگذارید :