مستند اسرار ۱۱ سپتامبر (Documentary 911 Mysteries: Demolitions)
مستند اسرار ۱۱ سپتامبر، یکی از بهترین و قویترین مستندات راجع به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می باشد که به دور از هر گونه هیجانات و احساسات، با زبان علمی، نظرات کارشناسان خبره و تحلیل دیدنی ها و شنیدنی های شاهدان حادثه، به طور عمیق و ریشه ای حادثه را مورد کنکاش قرار داده و مدارک مستدلی دال بر اینکه این حادثه یک جنایت دولت آمریکا علیه مردم خودش بوده ارائه می دهد.


تا جمعه ظهور(۲۳-۰۷-۱۳۸۹)**تا جمعه ظهور(۳۰-۰۷-۱۳۸۹)**تا جمعه ظهور(۰۷-۰۸-۱۳۸۹)**تا جمعه ظهور(۱۴-۰۸-۱۳۸۹)**تا جمعه ظهور(۲۱-۰۸-۱۳۸۹)**تا جمعه ظهور(۲۸-۰۸-۱۳۸۹)**تا جمعه ظهور(۰۵-۰۹-۱۳۸۹)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :