اجازه هست!

چقدر حرف دلم را به جاده ها بزنم
اجازه هست کمی حرف با شما بزنم؟

اجازه هست کمی درد دل کنم یا نه؟
اجازه هست که قید من و تو را بزنم؟

بنا نبود نیایی، خدا وکیل آقا
چقدر دست به دامان ندبه ها بزنم؟

دلم قرار ندارد خودت که می دانی
چقدر مانده همین طور دست و پا بزنم؟

ببین به جان عزیزت قسم کم آوردم
بعید نیست همین روزها که جا بزنم

اگر دروغ نگویم فقط کمی مانده
رکورد مردم نامرد کوفه را بزنم

خدا کند که بیایی و گرنه از سمت
کدام پنجره باید تو را صدا بزنم؟

به بازگشت من آقا دگر امیدی نیست
مگر دوباره سری رو به کربلا بزنم

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :