به گزارش مهر، با گذشت بیش از یک ماه از تشدید بحرانهای سیاسی در کشورهای شمال آفریقا و حاشیه خلیج فارس بهای جهانی طلای سیاه و به تبع آن قیمت نفت خام صادراتی ایران روندی رو به رشدی را پشت سر گذاشته است.