دعای پدر و مادر وهابی سر سفره عقد: ایشالا به پای هم منفجر بشین

منفجر شو عمو ببینه…..(مکالمات وهابی ها با کودکان فامیل)

میگن وهابیا تو شناسنامه شون یه تاریخ تولد دارن یه تاریخ انفجار

میگن تکفیریه میره بانک وام بگیره ضامن نداشته منفجر میشه

پاره ای از اشعار وهابی ها با مضامین عاشقانه، عارفانه، منفجرانه: شب به گلستان تنها منفجرت بودم… منفجرت بودم

مکالمه بین دو تکفیری: آخر هفته ای چیکاره ای؟ ۲-هیچی! پس هماهنگ کن بریم منفجر شیم

میگن رو دیوار کوچه تکفیری ها نوشتن: لعنت بر پدر و مادر کسی که این جا منفجر شود!

مکالمه دو وهابی: ۱- منفجرتیم ۲- اختیار داری انفجار از ماست…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :