عقیق:طبرسى از ابن عباس روایت کرده که گفت: از امیرالمؤ منین (علیه السلام ) پرسیدند یا على (علیه السلام ) چگونه بنى اسرائیل موسى را اذیت و آزار کردند ولى خداوند او را تبرئه کرد.
حضرت فرمود: روزى موسى (علیه السلام ) به همراه برادرش هارون به مکانى مى رفتند، وقتى به کوهى رسیدند، خداى تعالى هارون را قبض روح کرد، موسى وقتى بازگشت و به بنى اسرائیل خبر داد که هارون وفات کرده ، بنى اسرائیل به موسى (علیه السلام ) گفتند: هارون را بردى و به قتل رساندى اکنون آمده اى و به ما مى گویى او وفات کرده ، تو حسادت مى کردى بر هارون ، چرا که ما او را بیشتر دوست مى داشتیم زیرا او از تو به ما ملایم تر و سازگارتر بود.
خداوند موسى (علیه السلام ) را از آن تهمت و افترا منزه ساخت و تبرئه کردآن گونه که امر کرد تا جسد هارون را بیرون آورده و برمحافل بنى اسرائیل گردانیدند، هارون مى گفت : اى بنى اسرائیل ! برادرم مرا نکشت من به مرگ خود وفات کردم ، پس از آن فرشتگان او را بردند و به مکانى دفن کردند که کسى بر آن اطلاع پیدا نکرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :