بنابراین گزارش، او در آثار سینمایی و تلویزیونی بسیاری نظیر حضرت یوسف (۱۳۸۶)، جایی در دوردست (۱۳۸۴)، سفر به هیدالو (۱۳۸۴)، به من نگاه کن (۱۳۸۱)، اثیری (۱۳۸۰)، تیک (۱۳۸۰)، قاعده بازی (۱۳۷۶)، هفت سنگ (۱۳۷۶)، اعتراف (۱۳۷۵)، روز شیطان (۱۳۷۳)، روز واقعه (۱۳۷۳)، دمرل (۱۳۷۲)، عصیان (۱۳۷۲)،‌ حمله خرچنگها (۱۳۷۱)، افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)، گرگهای گرسنه (۱۳۷۰)، عروس (۱۳۶۹) ، اُ – منفی (۱۳۶۸)، تفنگ‌های سحرگاه (۱۳۶۷) و آتش در زمستان (۱۳۶۴) اشاره کرد.

یکی از نقش‌هایی که بیشتر از سایر نقش‌هایی که مرحوم «امیری» ایفا کرد و بیشتر در اذهان و خاطره‌ها ماند، نقش کاهن معبد آمون در مجموعه تاریخی «یوسف پیامبر(ع)» بود. زنده یاد امیری به قدری در این نقش منفی قوی ظاهر شد که کمتر مخاطبی بود که با نقش کاهن معبد آمون ارتباط برقرار نکرده باشد و نسبت به این کاهن و کارهایش حس بدی نداشته باشد.