پاسخ دفتر معظم له : مطالب منتشر شده دراین خصوص واقعیت ندارد و کذب محض است.

ما نیز به دلیل درج خبر عذر خواهی میکنیم

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :