۹ خواندن نامه توسط آخوند ملا فتح على در جیب قاصد بدون نگاه کردن به آن ، ۱۰ ذکر خدا ، ۱۱ همان آقا که در گوش تو بسم الله خوانده … ، ۱۲ حفظ کل قرآن به عنایت امیرمؤ منان – علیه السلام – ، ۱۳ بابا!میان انگشتان آقا را مى بینم ، ۱۴ نمى دانم ! ، ۱۵ من غیبت را اختیار مى کردم ! ، ۱۶ دیدیم نه بابا ممکن است ! ، ۱۷ کراماتى از مرحوم سید بحرالعلوم ، ۱۸ از استجابت دعاى خود خبر مى دهند ، ۱۹ دعا به نحو تعدد مطلوب ، ۲۰ دعا کردن به زبان همه ى اهل ایمان ، ۲۱ عدم منافات حزن ، دعا و گریه با تسلیم ، ۲۲ اگر کسى اهلیت داشته باشد، در و دیوار معلم او خواهند بود …

۲۳ گویا به کلى از عین الله الناظره غافل هستیم ! ، ۲۴ راه نیل به شرح صدر در زمان غیبت امام – علیه السلام – ، ۲۵ وجدتک اءهلا للعباده قصه ى شمع و پروانه است ، ۲۶ مردوخ و جریان بیرون آوردن تیر از پاى امیرمؤ منان – علیه السلام – در حال نماز ، ۲۷ انسان و ظرفیت تعلیم اسما با مسمیات ، ۲۸ تبعیت پیغمبر لاحق افضل از احکام پیامبر سابق ، ۲۹ رؤ یت اغیار مانع از ذکر خدا است ، ۳۰ معلوم نیست کار ما بهتر از کار او باشد! و …

مشخصات کتاب :
پدید آورنده: محمد حسین رخشاد

این خبر را به اشتراک بگذارید :