تمام علومی که به نحوی، مستقیم یا غیر مستقیم، مربوط به خداوند هستند جزو دانش های برترند.

عقیق:در مورد دانش یا دانش های برتر روایاتی از معصومان علیهم السلام وارد شده که به دو مورد از آن ها اشاره می شود.

الف. «أَنَّ أَشْرَفَ الْعُلُومِ هُوَ الْعِلْمُ الْإِلَهِی لِأَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَعْلُوم؛ برترین علوم، علم خداشناسی است؛ زیرا که شرف و برتری هر علمی به شرف معلومش می باشد»[۱]

ب. «جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَا رَأْسُ الْعِلْمِ قَالَ مَعْرِفَهُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِه؛ مردی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و پرسید: ریشه و سرآمد علوم چیست؟ حضرت فرمودند: خدا شناسی»[۲]

بنابر این تمام علومی که به نحوی، مستقیم یا غیر مستقیم، مربوط به خداوند هستند؛ جزو دانش های برترند. هم چنین است علم فقه که متضمن دستورات خداوند به بندگان است. از این رو است که فرمودند: «با مرگ فقیه، منفذی در اسلام ایجاد می شود که هیچ چیز آن را پر نمی کند»[۳]

بعد از این علوم، علم طب می باشد. «رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرمودند: علوم دو دسته اند: ۱- علم دین. ۲- علم بدن(طب)»[۴]

پی نوشت ها:

[۱] بحارالأنوار، ج ۴۱، ص ۱۳۹.

[۲] همان، ج ۳، ص ۱۴.

[۳] بحارالأنوار، ج ۱، ص ۲۲۰.

[۴] بحارالأنوار، ج ۱، ص ۲۲۰.
منبع:جام

این خبر را به اشتراک بگذارید :