اعتقلت قوه امنیه خاصه شقیق زعیم تنظیم ‘داعش’ أبوبکر البغدادی بعملیه امنیه فی بغداد.
وقال مصدر امنی (للوکاله الاخباریه للانباء): ان قوه امنیه خاصه نفذت عملیه نوعیه فی بغداد، رافضا الکشف عن مکان اعتقاله لاسباب امنیه اسفرت عن اعتقال شقیق زعیم تنظیم ‘داعش’ ابو بکر البغدادی،
وأضاف المصدر الذی طلب عدم الکشف عن اسمه: أن العملیه استندت على معلومات استخباریه دقیقه، مشیرا إلى ان شقیق البغدادی مسؤول عن تنفیذ عملیات ارهابیه فی بغداد والمحافظات

این خبر را به اشتراک بگذارید :