خدا را خدا را در باره همسایگانتان در نظر بگیرید. که پیامبر صلى اللَّه علیه و آله در باره آنان سفارش کرده است.
به گزارش سرویس دینی جام نیوز،  حضرت علی(ع) می فرمایند:به فامیل خود توجه کنید و با آنها ارتباط داشته باشید، تا خداوند حساب را بر شما آسان کند.
خدا را خدا را در باره ایتام در نظر بگیرید، دهان آنان را تغییر ندهید و آن عده از یتیمان که نزد شما هستند ضایع نشوند.
از پیامبر صلى اللَّه علیه و آله شنیدم که مى ‏فرمود: «هر کس مخارج یتیمى را بر عهده بگیرد تا او مستغنى شود خداوند در مقابل آن بهشت را بر او واجب مى‏ کند همان طور که به خورنده مال یتیم آتش را واجب مى ‏نماید».
خدا را خدا را در باره قرآن در نظر بگیرید. در عمل به آن دیگران از شما سبقت نگیرند.
خدا را خدا را در باره همسایگانتان در نظر بگیرید. که پیامبر صلى اللَّه علیه و آله در باره آنان سفارش کرده است.
أسرار آل محمد علیهم السلام / ترجمه کتاب سلیم، ص۶۴۰.

این خبر را به اشتراک بگذارید :