داعش، عمویی با دم شیر بازی نکن
برگرد بابا جون، انقده لجبازی نکن

ایندفعه فرق میکنه، نزار بشیم وارد کار
صحبت از کرب و بلاس، گوش بده خاک بازی نکن

تو که هیچی، برو به شمر و یزید بگو بیان
برو بچه، با بزرگتر از خودت، بازی نکن

ما اگه بیایم تو کار، باید دو پا قرض بگیری
بدو بابا، بدو، واسه ما جو سازی نکن

شنیدم گفتی میخوای به ایرانم سر بزنی
خندیدیم، بسه دیگه، زیادی فیلم بازی نکن

خلاصه تا وقت داری فرار کن و اونجا نمون
خشم ما حیدریه، با دم شیر بازی نکن

این خبر را به اشتراک بگذارید :