زنان با چه رفتارهای می توانند اقتدار یک مرد را بشکنند؟

خانواده زن چگونه می توانند اقتدار یک مرد را بشکنند؟

زنان از چه راههایی می توانند از مردان کسب امتیاز نمایند؟

چرا زنان سطحی نگر و مردان عمقی نگرند و آیا این یک ضعف برای طرفین محسوب می شود؟

پاسخ به این سوال خانم ها که: چه کنیم مردانمان به حرف های ما گوش دهند؟ .

دانلود رایگان کتاب راهکارهای طلایی شناخت

کارشناس : دکتر بحری

پسورد : www.irtanin.com
دانلود کتاب صوتی بخش اول۱.۵۷کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

دانلود کتاب صوتی بخش دوم۳.۰۵کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

دانلود کتاب صوتی بخش سوم۲.۶۹کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

دانلود کتاب صوتی بخش چهارم۳.۱۵کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

دانلود کتاب صوتی بخش پنجم۱.۵۷کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

دانلود کتاب صوتی بخش ششم۱.۳۷کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

دانلود کتاب صوتی بخش هفتم۲.۲۱کیلو بایت | لینک کمکی ۱ لینک کمکی ۲

سایت سازنده
لینک منبع

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :