به گفتار دانندگان راه جوی
به گیتی بگرد و به هر کس بگوی
در بیان پیوند بین عرفان و علم و تکنولوژی نظر ایشان، طبق سخنرانیهای مفصلی که در این زمینه داشته اند، این است که تکنولوژی حاکمیت انسان بر دیو های بیرونی یعنی نیروهای سرکش طبیعی است و عرفان حاکمیت انسان بر دیو های درونی مانند حرص و کبر و کینه و امثال آن است. بدین سان عرفان و تکنولوژی در هدف با هم بسیار نزدیکند و می توان و باید در میان غوغای تکنولوژی عارف نیز بود

دانلود رایگان کتاب گویای لطایف بسم الله

پسورد : www.irtanin.com
دانلود کتاب صوتی ۵.۵۴ مگابایت | لینک کمکی ۱ | لینک کمکی ۲

سایت سازنده
لینک منبع

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :