– امشب شب عشقه شب عشقه نگاره (سرود)

– سینه ی آسمون تو تب ذکر تو بی تابه (سرود)

– یا سیدی انی توجهتک (ابتهال)

– استخاره کردم امشب تا بنوشم می دوباره (سرود)

این خبر را به اشتراک بگذارید :