به گزارش جهان شهید محمد مختاری ۲۲ ساله فرزند اسماعیل روز ۲۵ بهمن در اثر تیراندازی عوامل منافقین به شدت زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان به درجه شهادت نائل شد.

عکس های ذیل از شهید محمد مختاری است:

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :