شاید کمی دیــر باشد ، اما ! در هفتــــه ی دفاع مقـــدس ،

پیامکی به اصطلاح “خنــــده دار” از طرف ِ دوستانم که بعضـیـا” بسیجی هم هستند ،

به من رسید با ایــن عنوان کـــه :

اگر جنگ شـــروع شود و قرار باشد خانم هـــا به جبهه بروند :

” کتـــــــــــی” اون دشمن رو تیربارون کن.

ـــ نه! خوشکله.. حیفه.. دلم نمیآد.

” مهســــــا ” اون تفنگارو پُر کن.

ـــ باشه… وایسا ، بذار موهامو ببندم.

” نیلــــو ” خشابارو بیار..

ـــ اَه.. نمیتونم.. یه سوسک داره روشون راه میره.

” ســـــوسن ” هفت تیرا رو پُر کن.

ـــ آخ .. دیدی چی شد ؟! ناخونم شکست.

” نـــــازی ” فردا میخوایم بریم خط .

ـــ واااااااااای … حالا چی بپوشم؟… ( اینجاست که دشمن ، منهدم میشه از خنده!! )

و امـــا !

در قامت ِ یـک بانوی ِ رزمنــــده ی سایبری میخواهم از سنگــر ِ خــودم و ۷ هزار شهیـــده

در دفاع مقدس ، دفاع کنم و بگـــویم : کـه در عــرصه ی کار زار ،

الگـــوی مـــن ، ” شهیـــده مــــریم فرهانیان ” و “شهیـده نسیـــرین افضل” است ،

که در خــاکریزهای دفاع مقـــدس ،

نه فکر رنگ لباسشان بــودند و نه شکستن ناخن شان…

آری ! دشمـــــن بداند :

با طــرح ایـــن نوع پیامک هـــا نمیتوانـــد ، نقــش بانوان را در عرصه دفاع مقــدس

کمــرنگ کنـــد و انگیــزه ی جهاد را از من بگیــــــــــــرد چــرا کـــه :

وقتــــش که برســد ،

چادرم را بــه کمــر میبنــدم و پابه پای مــردان میهنـــم ، از اسلام و سرزمینـــم ،

دفاع خـــواهم کرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :