خداوند متعال کارگزارانی دارد و این زن، یکی از کارگزاران خداوند است و همسر تو نصف اجر شهید را دارد.
عقیق: مردی به حضور رسول الله (ص) آمد و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من زنی دارم که هرگاه میخواهم از خانه بیرون بیایم بدرقه ام می کند و هرگاه می خواهم پا به درون خانه بگذارم به استقبال من می آید.
هرگاه غمگین میشوم به من می گوید: اگر غم تو برای دنیا و امکانات آن است، خداوند خود روزی بندگانش را بر عهده گرفته است و اگر غم تو برای آخرت است، خداوند بر این غصه بیافزاید تا از آتش جهنم رهایی یابی.
پیامبر خدا(ص) فرمودند: خداوند متعال کارگزارانی دارد و این زن، یکی از کارگزاران خداوند است و همسر تو نصف اجر شهید را دارد.
پی نوشت:
از مباحث آیت الله مجتهدی تهرانی
منبع:جام

این خبر را به اشتراک بگذارید :