به گزارش مانیتورینگ فارس، شبکه بی‌بی‌سی عربی گزارش داد که حسنی مبارک پس از آنکه قاهره را ترک کرد، به امارات متحده عربی رفته است.